Hotel Ski Plaza

Sessió Hotel Ski Plaza a Andorra, proximament…a La Vanguardia!